WELKOM OP ONZE GLASVEZELPAGINA

Hier proberen we u uit te leggen wat glasvezel is, en waarom het zo belangrijk is voor de schoolkring Zeijen om dit aangelegd te krijgen. Ook proberen we alle vragen die er kunnen zijn te beantwoorden op de FAQ pagina. Daar staan heel veel vragen die met glasvezelinternet te maken hebben, en de bijbehorende antwoorden.

Volg GSZ ook op   Facebook en   Twitter

 

Hieronder is te zien hoeveel mensen uit het hele DALLZ gebied zich al hebben aangemeld als abonnee voor glasvezel:

34%


WORD NÚ OOK ABONNEE! DE BESCHIKBARE PROVIDERS ZIJN:

» Het laatste nieuws omtrent glasvezel in de schoolkring Zeijen «

Vergadering ledenraad van de Coöp. Glasvezel Noord in het MFA te Zeijen

8-03-2017

ScreenHunter_10 Mar. 02 19.03Op maandag 13 maart(!) a.s. vindt een vergadering plaats van de ledenraad van Coöp. Glasvezel Noord in MFA De Zeijer Hoogte in Zeijen. De vergadering begint om 20.00 uur.

Deze bijeenkomst is eveneens toegankelijk voor iedereen die al een abonnement op glasvezel heeft afgesloten via NetVisit of Plinq. Er kunnen vragen worden gesteld en opmerkingen worden gemaakt, terwijl u tevens op de hoogte wordt gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de aanleg van glasvezel in ons gebied.


Lees meer op Zeijen.nu »

Hierbij nieuws over Glasvezel

18-02-2017
Er zijn nogal wat dingen gebeurd achter de schermen en ook zijn er nog een paar vragen waar we antwoord op willen geven.
Allereerst is er een afgevaardigde gekozen uit de DALLZ-groep die de raad van toezicht van de coöperatie zal gaan versteken. Zijn naam is Henk Baas en hij komt uit Lieveren. Henk zal de belangen van onze inwoners behartigen en als voornaamste taak de communicatie tussen de coöperatie enerzijds en onze initiatieven en gemeenten anderzijds.
In de ledenraad zullen twee personen namens DALLZ plaatsnemen.
Dat zijn Alex Leuning uit Donderen en Jan van Oudheusden namens Zeijen. Zij hebben als voornaamste taak de communicatie tussen de abonnees en de coöperatie. Als u dus vragen en of opmerkingen heeft voor de coöperatie, dan kunt u die bij één van hen kwijt.
Afgelopen week heeft de burgemeester van Tynaarlo letterlijk de schop in de grond gezet en het eerste stuk geul gegraven om de kabel tussen Norg en Bunne in te kunnen leggen. Voor iedereen die dacht dat het niet
zo’n vaart zou lopen……we zijn begonnen! Een aantal inwoners van Donderen dat langs de route woont, zal versneld kunnen worden aangesloten, als ze dat willen.
De verwachting is dat de aanleg in het gebied “Noordenveld zuid-west” (het gebied waar Coöperatie Glasvezel Noord van oorsprong aktief was) in juni dit jaar afgerond zal zijn. Daarna wordt binnen DALLZ gekeken waar de meeste abonnementen zijn verkocht en direct aansluitend zal de aanleg daar van start gaan.
Wij hopen dat ondanks dat het aantal aanmeldingen in onze schoolkring achterblijft bij de rest, we een inhaalslag
kunnen maken en wellicht als eerste in aanmerking kunnen komen voor aanleg. Veel hangt daarbij van u
af! Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe het dan zo snel mogelijk!
Klik op MEER> hier worden een aantal onduidelijkheden uitgelegd omtrent glasvezel.

Lees meer op Zeijen.nu »

Werkgroep Glasvezel Schoolkring Zeijen

20-12-2016

Lees meer op Zeijen.nu »

....... Mensen zijn nu abonnee op ons eigen glasvezelnet

13-11-2016
    

Stand per 7-11-2016)

Vorige week woensdagavond is in Zeijen een laatste vooorlichtingsavond gehouden over glasvezel.
Ruim honderd belangstellenden waren aanwezig in de grote zaal van café Hingstman en zij hebben uitgebreid van gedachten kunnen wisselen met allerlei deskundigen, waaronder beide providers.
De vragen konden gesteld worden op een speciaal formulier, waarop diverse categoriën waren aangegeven, waar de vragen betrekking op hebben. Dat zorgde ervoor dat de beantwoording gestroomlijnd werd, wat weer de duidelijkheid ten goede kwam.

Na een geanimeerde bijeenkomst bleek dat de aanwezigen tevreden waren over het verloop van deze avond en de verstrekte informatie. Velen vonden deze avond erg verhelderend. Voor iedereen, die niet in de gelegenheid was op deze informatie-avond aanwezig te zijn, hebben wij hier een paar van de belangrijkste vragen en antwoorden in verkorte versie op een rijtje gezet. Alle gestelde vragen en de (ingekorte) antwoorden zijn binnenkort terug te lezen op onze site glasvezel.zeijen.nu.

V: Is de Provincie de enige financier? Ik heb gehoord dat in andere gebieden ook de gemeente meefinanciert?
A: Klopt. Bij Glasvezel Noord is de Provincie de enige financier.

V: Wordt er bij elk huis een aftakking gemaakt ondanks dat de bewoners geen abonnement hebben afgesloten?
A: Ja, er wordt een kabel op de erfscheiding gelegd. Het huis wordt NIET aangesloten. Willen de huidige of toekomstige bewoners alsnog een aansluiting, dan zullen zij daarvoor moeten betalen. De kosten daarvan zijn aan te vragen bij de coöperatie.

V: Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de leden bij coöperatie met betrekking tot de schulden?
A: De coöperatie is een U.A. Dat houdt in Uitgesloten Aansprakelijkheid. Met andere woorden, als er iets goed fout zou gaan en de coöperatie gaat failliet, dan kan niemand bij u aankloppen om geld.

V: Ik ga verhuizen en de nieuwe bewoner wil geen glasvezel. Wat nu?
A: Als u een eigen huis heeft wat u verkoopt, dan krijgt u een afrekening voor de gemaakte kosten door de coöperatie. Dat is maar een deel. Hebt u al 3 jaar een abonnement gehad, dan moet u nog 2/5 van de kosten betalen. Wil de nieuwe bewoner na een jaar alsnog aangesloten worden? Dan moet hij/zij daarvoor aansluitkosten betalen. Bent u huurder? Dan hoeft u niets te betalen.

V: Wat als de aanlegkosten tegenvallen. Wordt de bijdrage dan onbeperkt verhoogd?
A: Nee. Niet onbeperkt. Maar de aanlegkosten vallen mee als méér dan 65% zich aanmeldt!

V: Wat gebeurt er met de winst van de coöperatie, en na hoeveel jaar is de lening afgelost?
A: De winst wordt teruggegeven aan de leden. Dus aan u! Dat kan bijvoorbeeld door een verlaging van de abonnementskosten. Als lid bepaalt u dat via de ledenvergadering. Dit is iets wat pas aan de orde is wanneer de lening na 13 jaar is afgelost.

V: Waarom is het een coöperatie MET winstoogmerk?
A: Het maakt eigenlijk niet uit of het met of zonder winstoogmerk is. Met maakt het mogelijk de winst met u als lid te delen, bovendien kan de Btw op de aanlegkosten verrekend/ teruggevraagd worden.

V: Wat gebeurt er bij overlijden en het huis wordt binnen een jaar niet verkocht?
A: Bij overlijden stopt de overeenkomst met de coöperatie, en hoeft er door de erven niets bijbetaald te worden. De uiteindelijke koper moet wel weer aansluitkosten betalen.

V: Stel het glasvezel wordt aangelegd en ik neem géén abonnement. Kan dat, en kan ik me later nog bedenken?
A: Ja, dat kan. Wilt u later toch een abonnement, dan moet u wel de volledige aansluitkosten betalen.

V: Worden álle werkzaamheden aanbesteed, of worden er ook werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd?
A: In principe worden alle werkzaamheden uitbesteed. Bouwt u een nieuw huis, en ligt er een gleuf waar water, gas en elektra door zijn gelegd, dan kunt u natuurlijk aangeven dat de gleuf niet dicht hoeft totdat ook de glasvezel is aangelegd.

V: Naast de kosten voor de provider betaal ik maandelijks €35,- voor installatie en onderhoud. Dat is na 13 jaar meer dan € 5000,-
A: Ja, dat klopt. Maar bij KPN of Ziggo betaalt u dat ook maar daar bent u niet deels eigenaar van het netwerk.

V: Glasvezel is toch een achterhaalde techniek? Is het niet beter om te investeren in 4G of 5G?
A: Glasvezel is echt klaar voor de toekomst. Toen KPN de koperen telefoonkabel aanlegde hadden ze géén idee dat er meer zou kunnen dan wat er nu mee gebeurt. 2G en 3G zijn nog maar een paar jaar oud en nu al achterhaald door 4G en met 5G wordt nog geëxperimenteerd. Was één mast op 8 km2 genoeg voor 4G, dan moet er bij 5G één mast op elke 2 km2. Er moet dus met enige regelmaat vervangen worden. Daarnaast wordt elke zendmast voorzien van glasvezel (!)
om het signaal van A naar B te krijgen.

V: Kan ik mijn abonnement later nog aanpassen? Eerst bij voorbeeld alleen internet en telefoon en later ook tv erbij?
A: Ja, dat kan. Upgraden of uitbreiden kan altijd direct. Downgraden of minder afnemen kan meestal pas na een bepaalde tijd. Zie hiervoor de voorwaarden van PlinQ en Netvisit.

V: Kan ik ook alleen TV en telefoon afnemen?
A: Nee, dat kan helaas niet. Het signaal van de tv en de telefoon wordt verzonden via het internet. Een abonnement zonder internet gaat dus niet. Als u voor uw vader of moeder dit wilt regelen, kunt u ervoor kiezen wel een alles in één te nemen en dan het internet alleen te gebruiken als u of uw kinderen bij opa of oma op bezoek gaan.

V: Als er een glasvezelkabel stukgetrokken wordt, hoe snel wordt die dan gerepareerd?
A: Als dat gebeurt en de omleidingsroutes werken niet, dan kan het zijn dat u een aantal uren zonder zit. In de praktijk blijkt dat glasvezel 99,99% van de tijd werkt. Er is een onderhoudscontract waar in staat dat storingen door kabelbreuk of andere binnen 8 uur gerepareerd moeten zijn.

V: Bestaat er een kans dat de coöperatie wordt overgenomen door een KPN of Ziggo?
A: Als u als lid, samen met de andere leden, besluit om te verkopen is dat mogelijk. Willen we dat? Waarschijnlijk niet.

Lees meer op Zeijen.nu »

WORD NU ABONNEE OP ONS EIGEN GLASVEZELNET

1-11-2016
Binnen de schoolkring heeft iedereen in de loop van de afgelopen week de “Glasvezel Informatie-map’ in de brievenbus gekregen.

De gegevens die u daarin o.m. aantreft helpen u met het maken van een keuze voor één van beide providers.
Maar vooral belangrijk is, dat u een principiële keuze maakt voor glasvezel!
Met deze actie (mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe) krijgen we de gelegenheid om een supersnel glasvezelnetwerk te realiseren in kleine dorpen en in plattelandsgebieden. Deze kans is éénmalig: wanneer er onvoldoende mensen zich melden als abonnee, dan gaat het niet door.
Commerciële partijen hebben al herhaaldelijk aangegeven er -ook in de toekomst- niet aan te willen en zullen beginnen.
Dat betekent dus: wanneer het nú niet van de grond komt, is aansluiting op glasvezel in onze dorpen voor eens en voor altijd van de baan!

Er wordt steeds over een percentage van 65 % aanmeldingen gesproken en geschreven.
Minimaal 65 % van alle huishoudens binnen de Schoolkring Zeijen zou zich nu moeten aanmelden als abonnee.
Alleen de eerder ingevulde (vrijblijvende) intentieverklaring is dus niet voldoende: het is de bedoeling dat u zich definitief aanmeldt als abonnee via de website van de providers.

En: hoe eerder we die 65 % halen, des te sneller kan worden begonnen met de aanleg van het glasvezelnet in Zeijen e.o.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 januari 2017.

Lees meer op Zeijen.nu »

WORD NU ABONNEE VAN ONS EIGEN GLASVEZELNET

19-10-2016
Het is zover:
WORD NU ABONNEE VAN ONS EIGEN GLASVEZELNET

Nog deze maand kan iedereen binnen de Schoolkring Zeijen een uitgebreid informatiepakket in de brievenbus
verwachten over glasvezel. Daarmee kunt u zich oriënteren bij welke van de twee providers u een abonnement wilt afsluiten. In de documentatie van Plinq en NetVisit vindt u alle mogelijkheden voor een abonnement, hun tarieven en alle faciliteiten op het gebied van televisie, internet, bellen en radio.

Bij beide providers is het de bedoeling dat u zich digitaal aanmeldt. Mocht dat voor u een probleem
zijn, gebruik dan het ‘gewone’ formulier dat Plinq in z’n folder heeft. NetVisit heeft die mogelijkheid ook. Maar als u een abonnement neemt en u niet digitaal kunt abonneren, laat het dan even weten als u daarbij hulp wenst. Alle informatie vindt u ook daarover in de informatiemap.

Lees meer op Zeijen.nu »

Wie het eerst komt...

1-10-2016

Nu komt het er ècht op aan!

Nadat wij als GSZ hebben besloten om ons aan te sluiten bij ‘Coöperatie Glasvezel Noord’ hebben steeds meer initiatieven ons voorbeeld gevolgd.
De groep dorpen, die zich gaat/wil aansluiten bij ‘Glasvezel Noord’ groeit dus nog steeds: Eelde en YdeDe Punt komen erbij en ook Roderesch-Steenbergen c.s. sluiten zich aan. Dat betekent nóg meer (mogelijke) glasvezelaansluitingen. Nadrukkelijk spreken we over ‘mogelijke’ aansluitingen, want de door velen getekende intentieverklaring moet nu worden omgezet in een daadwerkelijke aanmelding voor een abonnement.
Nu komt het er dus ècht op aan!
Vanaf 1 oktober a.s. kan iedereen in Noord-Drenthe een uitgebreid informatiepakket in de brievenbus verwachten over glasvezel. Daarin niet alleen veel positieve reacties en aanbevelingen om vooral abonnee te worden, maar verder allerlei argumenten vóór de aanleg van een glasvezelnetwerk op het platteland in de dorpen. Verder staan er de aanbiedingen van beide providers in en kunt u precies nakijken wat u precies aangeboden wordt en wat dit u gaat kosten. Ook binnen onze Schoolkring Zeijen wordt deze informatie huis-aan-huis verspreid.
Met de gegevens in het pakket kunt u zich dus definitief aanmelden bij ‘Glasvezel Noord’.

Voor nieuwe abonnees binnen de Schoolkring Zeijen wordt het wel héél aantrekkelijk gemaakt: onder alle aanmeldingen worden zes fraaie tablets verloot!
Meld u dus aan als abonnee op ‘Glasvezel Noord’ en wie weet ontvangt u binnenkort zo’n Samsung Galaxy 10 inch tablet, compleet met beschermhoes t.w.v. € 215,00.

Zoals eerder gemeld komen de laatste voorlichtingsbijeenkomsten over glasvezel er aan. Op woensdag 2 november a.s. vindt dit plaats in Zeijen, dus wanneer u nog het een of ander over glasvezel wilt weten, kom dan naar deze avond!
Ook in de diverse andere dorpen in de regio worden dergelijke voorlichtingsavonden gehouden, waar u eventueel naartoe zou kunnen, wanneer u op 2 november verhinderd bent. Nadere mededelingen volgen.
Nog voor de winter wordt begonnen met de aanleg in Huis-ter-Heide, Westervelde en Peest en we hopen dat direct daarna ook in Zeijen en omstreken wordt begonnen.
Hopelijk zitten ook wij in Zeijen in de voorhoede bij aanleg. Daarbij hangt veel van ú af!
Hoe eerder we op een aanmelding van 65 % voor een abonnement zitten, des te eerder kan er worden gestart met graven.
Wanneer ‘Glas van AA tot Hunze’ eerder die 65 % haalt, moeten wij in Zeijen op hen wachten en dat willen we toch niet...?!?

Vandaar deze oproep: lees het info-pakket goed door en meld u aan zoals daarin is aangegeven. Bent u niet in staat om u digitaal aanmelden: in de info-map staan de namen en adressen van mensen uit ons dorp, die u graag helpen.
Aarzel niet om contact met hen op te nemen.

Zodra er daadwerkelijk in Zeijen e.o. met de aanleg wordt begonnen, maken we de winnaars van de zes Samsung tablets bekend.

Wij rekenen op u!


Lees meer op Zeijen.nu »

Goed bericht over de glasvezel

18-08-2016

Voor iedereen die denkt dat “wij-van-het-glas-vezel” stil hebben gezeten heb ik een goed bericht. De afgelopen weken is het heel hard gegaan. We waren in onderhandeling met de club ten oosten van ons (‘Van A tot Hunze’) die het gebied van Loon tot Schipborg bestrijken.

Zij sloten zich in de vakantie echter onverwacht aan bij ‘Noorderveld-Zuidwest’. Ook een aantal andere initiatieven waar we uitgebreid contact mee hebben gehad (Bunne, Donderen, Lieveren en Langelo) wilden zich eigenlijk wel bij ‘Noorderveld-Zuid-west’ aansluiten.

Er was alleen een aantal dingen onduidelijk.

Men vroeg zich af of er na een samensmelting genoeg overbleef van wat er aan de achterban beloofd is. Zij hadden, net als wij, aangegeven dat het netwerk ons eigendom zou zijn en blijven.

Ook de zeggenschap over “ons“ eigen netwerk wilden ze behouden. Verder moest aanleg vooral snel kunnen gaan. Het moest niet eindeloos lang gaan duren door overleg en vergaderingen voor er begonnen zou kunnen worden met de aanleg van het netwerk.

Deze punten werden door mevrouw Hut, directeur van ‘Noordenveld-Zuidwest’ allemaal aangemerkt als “Dat willen wij ook” en dus was er voor die clubs geen enkele reden meer om niet mee te gaan doen.

De uitbreiding van het netwerk in deze regio zag er toen uit als een koekje met een gat. Het hele gebied rondom de Schoolkring Zeijen werd van de ene op de andere dag ‘Noordenveld-Zuidwest’ en Zeijen was het “gat” in het koekje.

Wij van de Schoolkring Zeijen hadden nog één wens: een landelijk bekend staande, grote provider.

Hoewel vóór onze marktconsultatie met succes was afgesloten al duidelijk was geworden dat het moeilijk zou worden om juist dát te realiseren, hebben we het tóch geprobeerd. Helaas zijn alle initiatieven op zich te klein gebleken om een landelijke provider te verleiden om mee te doen.

Misschien dat het in de toekomst gemakkelijker wordt naarmate het netwerk groter groeit en er meer abonnees zich aansluiten, maar op dit moment is dat de enige belofte aan u die we helaas niet waar kunnen maken. De ‘grote jongens’ willen gewoon niet!

Toch hebben we besloten om ons óók aan te sluiten bij ‘Noorderveld-Zuidwest’ vanwege de schaalgrootte en omdat de kans aanzienlijk vergroot is dat er nu snel begonnen kan worden met de aanleg.

Het gaat nu immers ineens om een veel groter netwerk en het is daardoor goedkoper om aan te leggen dan wanneer we proberen alles op eigen houtje te doen.

Op 31 augustus 2016 zal tijdens een bijeenkomst de naam van onze coöperatie gewijzigd worden in een naam die meer de lading dekt. U hoort daarna meer van ons.

In september gaan we u vragen om daadwerkelijk lid te worden van de coöperatie en een abonnement af te sluiten bij één van de twee providers.

Als iedereen die een intentieverklaring had ingevuld nu ook daadwerkelijk een abonnement afsluit, kan begin volgend jaar begonnen worden met de aanleg.


Lees meer op Zeijen.nu »

Glasvezel Zeijen staat op 74 % aanmelding!

10-07-2016

Ook al geeft de meter op de website iets geheel anders aan: de aanmelding voor glas- vezel binnen de Schoolkring Zeijen staat op nu 74 %.
glasvezel.zeijen.nu. Een hardnekkige storing heeft ervoor gezorgd, dat de meest recente aanmeldingen niet automatisch werden verwerkt en de teller enkele weken achtereen bleef hangen op 70 %. Maar we naderen steeds dichter ons streefgetal van 75 % !

De komende dagen ook zal blijken of een tweetal grote aanbieders t.w. KPN en Ziggo plannen hebben om binnen afzienbare tijd zelf een digitaal netwerk aan te leggen in de gehele schoolkring.
De termijn waarbinnen zij formeel hun belangstelling hiervoor kunnen tonen, loopt deze week af. Hebben beide aanbieders geen plannen, dan zijn we een belangrijke stap verder: we kunnen dan bij de provin- cie Drenthe officieel een lening aanvragen om zelf en in eigen beheer een glasvezelnetwerk aan te leggen in de schoolkring.
Ondertussen is er overleg geweest met diverse dorpen in deze regio waar men dezelfde plannen heeft en deze gesprekken zullen er wel- licht toe leiden, dat er samenwerking wordt gezocht. Hoe groter het gebied en hoe meer mensen er aansluiting wensen op glasvezel, des te gemakkelijker is alles van de grond te krijgen. Eendracht maakt macht...!
Dit zal ook de definitieve aanleg bespoedigen, want aannemers zul- len eerder geneigd zijn in te schrijven op een project met meer dan 1.000 aansluitingen dan met ‘slechts’ 350 aansluitingen.
Wanneer de financiering ook rond is zijn we een heel stuk verder en zal dus de fase van aanbesteding van de aanleg volgen.
We hopen beide stappen deze zomer te kunnen zetten en -als alles verder naar wens verloopt- in het laatste deel van dit kalenderjaar 2016 met de werkelijke aanleg van start te gaan.

Behoort u tot de kleine groep inwoners van de schoolkring die zich nog niet heeft aangemeld? Dat kàn nog steeds!
Kijk voor informatie op onze site glasvezel.zeijen.nu, die naar wij hopen binnenkort weer goed functioneert...


Lees meer op Zeijen.nu »

De vlag kan uit, 1 mijlpaal is bereikt!

2-06-2016

Hoera, de eerste mijlpaal is bereikt!

We hebben 70% van de mogelijke aansluitingen bereid gevonden de intentie uit te spreken dat men graag gebruik wil maken van het snelle glasvezelnet.

Nu kunnen we verder! Stap 2 is nu de marktconsulentie. Wilt u weten wat dat behelst? Klik dan op MEER.


Lees meer op Zeijen.nu »


Video - Glasvezel

met dank aan snelglasvezel.nu