WELKOM OP ONZE GLASVEZELPAGINA

Hier proberen we u uit te leggen wat glasvezel is, en waarom het zo belangrijk is voor de schoolkring Zeijen om dit aangelegd te krijgen. Ook proberen we alle vragen die er kunnen zijn te beantwoorden op de FAQ pagina. Daar staan heel veel vragen die met glasvezelinternet te maken hebben, en de bijbehorende antwoorden.

Volg GSZ ook op   Facebook en   Twitter

 

Hieronder is te zien hoeveel mensen zich al hebben aangemeld voor glasvezel in de schoolkring Zeijen.

0%

» Het laatste nieuws omtrent glasvezel in de schoolkring Zeijen «

WORD NU ABONNEE VAN ONS EIGEN GLASVEZELNET

19-10-2016
Het is zover:
WORD NU ABONNEE VAN ONS EIGEN GLASVEZELNET

Nog deze maand kan iedereen binnen de Schoolkring Zeijen een uitgebreid informatiepakket in de brievenbus
verwachten over glasvezel. Daarmee kunt u zich oriënteren bij welke van de twee providers u een abonnement wilt afsluiten. In de documentatie van Plinq en NetVisit vindt u alle mogelijkheden voor een abonnement, hun tarieven en alle faciliteiten op het gebied van televisie, internet, bellen en radio.

Bij beide providers is het de bedoeling dat u zich digitaal aanmeldt. Mocht dat voor u een probleem
zijn, gebruik dan het ‘gewone’ formulier dat Plinq in z’n folder heeft. NetVisit heeft die mogelijkheid ook. Maar als u een abonnement neemt en u niet digitaal kunt abonneren, laat het dan even weten als u daarbij hulp wenst. Alle informatie vindt u ook daarover in de informatiemap.

Lees meer op Zeijen.nu »

Wie het eerst komt...

1-10-2016

Nu komt het er ècht op aan!

Nadat wij als GSZ hebben besloten om ons aan te sluiten bij ‘Coöperatie Glasvezel Noord’ hebben steeds meer initiatieven ons voorbeeld gevolgd.
De groep dorpen, die zich gaat/wil aansluiten bij ‘Glasvezel Noord’ groeit dus nog steeds: Eelde en YdeDe Punt komen erbij en ook Roderesch-Steenbergen c.s. sluiten zich aan. Dat betekent nóg meer (mogelijke) glasvezelaansluitingen. Nadrukkelijk spreken we over ‘mogelijke’ aansluitingen, want de door velen getekende intentieverklaring moet nu worden omgezet in een daadwerkelijke aanmelding voor een abonnement.
Nu komt het er dus ècht op aan!
Vanaf 1 oktober a.s. kan iedereen in Noord-Drenthe een uitgebreid informatiepakket in de brievenbus verwachten over glasvezel. Daarin niet alleen veel positieve reacties en aanbevelingen om vooral abonnee te worden, maar verder allerlei argumenten vóór de aanleg van een glasvezelnetwerk op het platteland in de dorpen. Verder staan er de aanbiedingen van beide providers in en kunt u precies nakijken wat u precies aangeboden wordt en wat dit u gaat kosten. Ook binnen onze Schoolkring Zeijen wordt deze informatie huis-aan-huis verspreid.
Met de gegevens in het pakket kunt u zich dus definitief aanmelden bij ‘Glasvezel Noord’.

Voor nieuwe abonnees binnen de Schoolkring Zeijen wordt het wel héél aantrekkelijk gemaakt: onder alle aanmeldingen worden zes fraaie tablets verloot!
Meld u dus aan als abonnee op ‘Glasvezel Noord’ en wie weet ontvangt u binnenkort zo’n Samsung Galaxy 10 inch tablet, compleet met beschermhoes t.w.v. € 215,00.

Zoals eerder gemeld komen de laatste voorlichtingsbijeenkomsten over glasvezel er aan. Op woensdag 2 november a.s. vindt dit plaats in Zeijen, dus wanneer u nog het een of ander over glasvezel wilt weten, kom dan naar deze avond!
Ook in de diverse andere dorpen in de regio worden dergelijke voorlichtingsavonden gehouden, waar u eventueel naartoe zou kunnen, wanneer u op 2 november verhinderd bent. Nadere mededelingen volgen.
Nog voor de winter wordt begonnen met de aanleg in Huis-ter-Heide, Westervelde en Peest en we hopen dat direct daarna ook in Zeijen en omstreken wordt begonnen.
Hopelijk zitten ook wij in Zeijen in de voorhoede bij aanleg. Daarbij hangt veel van ú af!
Hoe eerder we op een aanmelding van 65 % voor een abonnement zitten, des te eerder kan er worden gestart met graven.
Wanneer ‘Glas van AA tot Hunze’ eerder die 65 % haalt, moeten wij in Zeijen op hen wachten en dat willen we toch niet...?!?

Vandaar deze oproep: lees het info-pakket goed door en meld u aan zoals daarin is aangegeven. Bent u niet in staat om u digitaal aanmelden: in de info-map staan de namen en adressen van mensen uit ons dorp, die u graag helpen.
Aarzel niet om contact met hen op te nemen.

Zodra er daadwerkelijk in Zeijen e.o. met de aanleg wordt begonnen, maken we de winnaars van de zes Samsung tablets bekend.

Wij rekenen op u!


Lees meer op Zeijen.nu »

Goed bericht over de glasvezel

18-08-2016

Voor iedereen die denkt dat “wij-van-het-glas-vezel” stil hebben gezeten heb ik een goed bericht. De afgelopen weken is het heel hard gegaan. We waren in onderhandeling met de club ten oosten van ons (‘Van A tot Hunze’) die het gebied van Loon tot Schipborg bestrijken.

Zij sloten zich in de vakantie echter onverwacht aan bij ‘Noorderveld-Zuidwest’. Ook een aantal andere initiatieven waar we uitgebreid contact mee hebben gehad (Bunne, Donderen, Lieveren en Langelo) wilden zich eigenlijk wel bij ‘Noorderveld-Zuid-west’ aansluiten.

Er was alleen een aantal dingen onduidelijk.

Men vroeg zich af of er na een samensmelting genoeg overbleef van wat er aan de achterban beloofd is. Zij hadden, net als wij, aangegeven dat het netwerk ons eigendom zou zijn en blijven.

Ook de zeggenschap over “ons“ eigen netwerk wilden ze behouden. Verder moest aanleg vooral snel kunnen gaan. Het moest niet eindeloos lang gaan duren door overleg en vergaderingen voor er begonnen zou kunnen worden met de aanleg van het netwerk.

Deze punten werden door mevrouw Hut, directeur van ‘Noordenveld-Zuidwest’ allemaal aangemerkt als “Dat willen wij ook” en dus was er voor die clubs geen enkele reden meer om niet mee te gaan doen.

De uitbreiding van het netwerk in deze regio zag er toen uit als een koekje met een gat. Het hele gebied rondom de Schoolkring Zeijen werd van de ene op de andere dag ‘Noordenveld-Zuidwest’ en Zeijen was het “gat” in het koekje.

Wij van de Schoolkring Zeijen hadden nog één wens: een landelijk bekend staande, grote provider.

Hoewel vóór onze marktconsultatie met succes was afgesloten al duidelijk was geworden dat het moeilijk zou worden om juist dát te realiseren, hebben we het tóch geprobeerd. Helaas zijn alle initiatieven op zich te klein gebleken om een landelijke provider te verleiden om mee te doen.

Misschien dat het in de toekomst gemakkelijker wordt naarmate het netwerk groter groeit en er meer abonnees zich aansluiten, maar op dit moment is dat de enige belofte aan u die we helaas niet waar kunnen maken. De ‘grote jongens’ willen gewoon niet!

Toch hebben we besloten om ons óók aan te sluiten bij ‘Noorderveld-Zuidwest’ vanwege de schaalgrootte en omdat de kans aanzienlijk vergroot is dat er nu snel begonnen kan worden met de aanleg.

Het gaat nu immers ineens om een veel groter netwerk en het is daardoor goedkoper om aan te leggen dan wanneer we proberen alles op eigen houtje te doen.

Op 31 augustus 2016 zal tijdens een bijeenkomst de naam van onze coöperatie gewijzigd worden in een naam die meer de lading dekt. U hoort daarna meer van ons.

In september gaan we u vragen om daadwerkelijk lid te worden van de coöperatie en een abonnement af te sluiten bij één van de twee providers.

Als iedereen die een intentieverklaring had ingevuld nu ook daadwerkelijk een abonnement afsluit, kan begin volgend jaar begonnen worden met de aanleg.


Lees meer op Zeijen.nu »

Glasvezel Zeijen staat op 74 % aanmelding!

10-07-2016

Ook al geeft de meter op de website iets geheel anders aan: de aanmelding voor glas- vezel binnen de Schoolkring Zeijen staat op nu 74 %.
glasvezel.zeijen.nu. Een hardnekkige storing heeft ervoor gezorgd, dat de meest recente aanmeldingen niet automatisch werden verwerkt en de teller enkele weken achtereen bleef hangen op 70 %. Maar we naderen steeds dichter ons streefgetal van 75 % !

De komende dagen ook zal blijken of een tweetal grote aanbieders t.w. KPN en Ziggo plannen hebben om binnen afzienbare tijd zelf een digitaal netwerk aan te leggen in de gehele schoolkring.
De termijn waarbinnen zij formeel hun belangstelling hiervoor kunnen tonen, loopt deze week af. Hebben beide aanbieders geen plannen, dan zijn we een belangrijke stap verder: we kunnen dan bij de provin- cie Drenthe officieel een lening aanvragen om zelf en in eigen beheer een glasvezelnetwerk aan te leggen in de schoolkring.
Ondertussen is er overleg geweest met diverse dorpen in deze regio waar men dezelfde plannen heeft en deze gesprekken zullen er wel- licht toe leiden, dat er samenwerking wordt gezocht. Hoe groter het gebied en hoe meer mensen er aansluiting wensen op glasvezel, des te gemakkelijker is alles van de grond te krijgen. Eendracht maakt macht...!
Dit zal ook de definitieve aanleg bespoedigen, want aannemers zul- len eerder geneigd zijn in te schrijven op een project met meer dan 1.000 aansluitingen dan met ‘slechts’ 350 aansluitingen.
Wanneer de financiering ook rond is zijn we een heel stuk verder en zal dus de fase van aanbesteding van de aanleg volgen.
We hopen beide stappen deze zomer te kunnen zetten en -als alles verder naar wens verloopt- in het laatste deel van dit kalenderjaar 2016 met de werkelijke aanleg van start te gaan.

Behoort u tot de kleine groep inwoners van de schoolkring die zich nog niet heeft aangemeld? Dat kàn nog steeds!
Kijk voor informatie op onze site glasvezel.zeijen.nu, die naar wij hopen binnenkort weer goed functioneert...


Lees meer op Zeijen.nu »

De vlag kan uit, 1 mijlpaal is bereikt!

2-06-2016

Hoera, de eerste mijlpaal is bereikt!

We hebben 70% van de mogelijke aansluitingen bereid gevonden de intentie uit te spreken dat men graag gebruik wil maken van het snelle glasvezelnet.

Nu kunnen we verder! Stap 2 is nu de marktconsulentie. Wilt u weten wat dat behelst? Klik dan op MEER.


Lees meer op Zeijen.nu »

De meeste reclame doeken van de GSZ zijn verwijderd.

17-05-2016

Aangezien er volop bezigheid is op de akkers en weilanden heeft de werkgroep Glasvezel Schoolkring Zeijen besloten enkele reclame doeken te verwijderen.

We hadden de laatste tijd de handen al vol aan het herstel van de schermen die regelmatig kapot gingen door de harde wind, maar nog vaker door vernielzucht van mensen.

Op vier plekken blijven de doeken voorlopig nog staan,  de rest van de doeken is opgehaald en opgeborgen. Iedereen in de Schoolkring is nu wel bekend met het initiatie tot aanleg van glasvezel is.

 

Heeft u uw intentie verklaring al afgegeven?? Dat kan door boven aan in de kop van de site te klikken en het formulier in te vullen


Lees meer op Zeijen.nu »

Waarom een glasvezelaansluiting?

24-04-2016

Glasvezel voorziet in de mogelijkheden om 4K televisie te kunnen bekijken.

De nieuwe tv standaard is 4K. Hiermee is een beeld mogelijk wat 4x scherper is dan HD.

Helaas is daar ook meer data voor nodig.

Zorg op afstand

De toenemende vergrijzing zorgt voor overbelasting van huisartsen en specialisten. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er in de toekomst meer gebruik gemaakt gaat worden van "zorg op afstand" in de vorm van videoconsulting. Hiervoor is een snelle verbinding noodzaak.

Meerwaarde voor je huis in relatie tot verkoop

Een huis wat is voorzien van een glasvezelaansluiting zal aantrekkelijker zijn op woningmarkt. Dit kan ook resulteren in een hogere waarde.

Toename van het aantal apparaten in huis met internet

Naast computers telefoons en tablets zijn er steeds meer apparaten afhankelijk van internet. Nieuwe voorbeelden zijn de televisie, wasmachine, koelkast, wasdroger, zonnepanelen, en de cv ketel, maar ook lampen die in en uitschakelen als je niet thuis bent behoren daartoe.

Leefbaarheid van het dorp

Door snel internet wordt het wonen in een dorp aantrekkelijker voor gezinnen met kinderen, en voor bedrijven die afhankelijk zijn van een snelle verbinding. Dit trekt nieuwe bewoners, en leerlingen voor de school.

Op de lange termijn is het zelf niet ondenkbaar dat er rendement uit het netwerk komt dat ten goede komt aan de Schoolkring. Hoe mooi is dat!

Nieuwe mogelijkheden

Een eigen netwerk biedt mogelijkheden om diensten zelf te ontwikkelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kerk-tv (kerktelefoon), zieke kinderen de lessen laten volgen op school via een beeldverbinding, tv uitzendingen voor senioren van activiteiten in het dorp als toneel, playbackshow of voetbalwedstrijden

Glasvezel is geen luxevoorziening maar noodzaak voor de toekomst. De grote kernen zijn reeds uitgerust met deze techniek. De kleine dorpen zijn daarmee weer eens op achterstand gezet. Met het huidige netwerk zal u het de komende jaren vast nog wel redden, maar het einde is in zicht. Indien u geen glasvezelaansluiting wenst is dat geen enkel probleem. U moet dan wel rekening houden met het feit dat als u het later wil aansluiten de meerkosten kunnen oplopen tot grofweg € 1500,00

 

 


Lees meer op Zeijen.nu »

De ambassadeurs van de glasvezel

24-04-2016
Als u zich (nog) niet heeft aangemeld voor deelname aan het glasvezelproject kunt u binnenkort bezoek krijgen van één van onze ambassadeurs. zij vragen u om alsnog mee te doen en zodoende verdere stappen mogelijk te maken om in de hele Schoolkring Zeijen glasvezel aan te leggen. Wij hebben nu een aanmeldingspercentage van 52%, maar pas bij 75% is aanleg en exploitatie op een verantwoorde wijze mogelijk. Wij rekenen op u!

Lees meer op Zeijen.nu »

Banner GVSZ verdwenen

31-01-2016

De Banner is al weer terecht; hij is gevonden bij het hunebed.

Op woensdag 27 januari 2016 hing hij er nog, 1 van de 2 banners op de kruising Peesterweg, Hooidijk, Hoofdstraat. Op zondag 31 januari 2016 kwamen we er achter dat hij weg was. Hij is roze van kleur met de bekende opdruk. Over het algemeen lenen we de doeken nog niet uit, want we zijn ze nodig om iedereen te laten weten dat we bezig zijn om glasvezel te realiseren in onze schoolkring. En als je hem wilt lenen, is het netjes om eerst te vragen. Het zou dus erg fijn zijn als degene die het doek heeft meegenomen, inclusief spanhaken, deze weer terugbrengt. Heeft u misschien iets gezien of weet u waar hij is, laat het ons dan weten. Anoniem terugbrengen bij iemand van het bestuur is ook prima. Alvast bedankt.


Lees meer op Zeijen.nu »

Glasvezel schoolkring Zeijen

7-01-2016

Gisteravond een geslaagde informatieavond. Ondanks de gladheid was er sprake van een behoorlijke opkomst. De gastspreker kon vanwege deze gladheid niet komen, maar door Jan van Oudheusden werd een duidelijke presentatie gegeven! Aanwezigen waren zeer geïnteresseerd, positief kritisch en dachten goed mee. Het aantal aanmeldingen op 4 januari was 176, circa 32%, en is inmiddels 35%. We gaan voor 75%. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we met elkaar er voor zorgen dat een glasvezelnetwerk in de Schoolkring Zeijen kan worden aangelegd. Enkele aanwezigen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich tijdens de informatieavond aan te melden. Mocht u zich ook willen aanmelden dan kunt u dit doen via: http://glasvezel.zeijen.nu/aanmelden-intentieverklaring  We zoeken ambassadeurs. Ambassadeurs zijn mensen die ons als bestuur ondersteunen en meedenken over hoe we dingen gaan doen en aanpakken. Gisteravond hebben een aantal personen zich bereid getoond om als ambassadeur mee te werken.Ook interesse om ambassadeur te worden? Meld je dan aan bij één van de bestuursleden.

Ook voor vragen en opmerkingen kun je bij ons terecht. Je kunt ons vinden via http://glasvezel.zeijen.nu/contact
Voor verdere informatie zie onze website: http://glasvezel.zeijen.nu/
Ook op twitter zijn we te volgen: https://twitter.com/GlasvezelZeijen

Intentieverklaring Glasvezelaansluiting

Ondertekening van de deelnemerslijst of opgave via de website betekent een intentieverklaring en geeft geen verplichtingen. Bij voldoende deelname...

glasvezel.zeijen.nu

 

 

 


Lees meer op Zeijen.nu »


Video - Glasvezel

met dank aan snelglasvezel.nu