WELKOM OP ONZE GLASVEZELPAGINA

Hier proberen we u uit te leggen wat glasvezel is, en waarom het zo belangrijk is voor de schoolkring Zeijen om dit aangelegd te krijgen. Ook proberen we alle vragen die er kunnen zijn te beantwoorden op de FAQ pagina. Daar staan heel veel vragen die met glasvezelinternet te maken hebben, en de bijbehorende antwoorden.

Volg GSZ ook op   Facebook en   Twitter

 

Hieronder is te zien hoeveel mensen uit het hele DALLZ gebied zich al hebben aangemeld als abonnee voor glasvezel:

36%


WORD NÚ OOK ABONNEE! DE BESCHIKBARE PROVIDERS ZIJN:

» Het laatste nieuws omtrent glasvezel in de schoolkring Zeijen «

Glasvezel Nieuwsbrief oktober 2018

28-10-2018

Beste mensen,

Wij van Coöperatie Glasvezel Noord hebben u het afgelopen jaar op verschillende manieren benaderd met het aanbod om supersnel internet in uw woning aan te leggen. Veel inwoners van de campagne gebieden: Veenhuizen, Altena, Assen, Zeijen, Vries, Donderen, RAS dorpen , Norg en Oosterduinen, hebben inmiddels een abonnement afgesloten bij een van de door ons gecontracteerde providers. Helaas is het aantal benodigde abonnementen om het glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen en in de lucht te houden nog niet hoog genoeg.
 
Subsidieregeling provincie Drenthe eindigt op 31-12-2018

Om een glasvezelnetwerk aan te leggen is veel geld nodig. De provincie Drenthe heeft besloten de mogelijkheid om tegen een gunstige rente geld aan ons te lenen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk per 31 december 2018 te beëindigen.
 
De coöperatie moet uiterlijk 1 december 2018 besluiten of zij het netwerk kan aanleggen, zodat zij tijdig de financieringsaanvraag bij de provincie kan indienen.
 
Dat kan alleen als een meerderheid van de bewoners zich bij een van onze providers heeft aangesloten!

Daarom het is d’r op of d’r onder
 
Dit is echt de allerlaatste mogelijkheid. Als zich niet voldoende bewoners hebben aangemeld zal onze Coöperatie moeten besluiten af te zien van aanleg.
 
Vandaar onze dringende oproep: mis de boot niet en sluit vóór 1 december 2018 een abonnement af bij een van onze providers.
 
Circa 1.100 abonnees in onze regio genieten nu al van een supersnelle internetverbinding, haarscherpe televisie en een uitstekende telefoonverbinding. En dat alles tegen een concurrerende prijs. Dat willen wij ook graag voor u mogelijk maken.


Coöperatie Glasvezel Noord 

Hartelijke groet,

Alie Hut
Directeur/bestuurder

Afscheid GSZ

3-10-2018

Nieuws van het glasvezelfront

16-06-2018

Na verschillende opmerkingen dat het zo stil is rond het glasvezel in en om Zeijen, dan nu weer wat nieuws. Verschillende vrijwilligers zijn in de buitendorpen op pad geweest en hebben de bewoners benaderd die zich nog niet hadden aangemeld. Dat heeft geresulteerd in een stuk of twintig nieuwe aanmeldingen. Helaas is dat nog niet genoeg. Hierbij willen we u dan ook twee vragen stellen:

De eerste vraag: Als u al mee doet wilt u dan een bordje in de tuin zetten om uw buren te laten zien dat u al meedoet?  Het bordje is ongeveer 10 x 10 cm met een stok er aan die zo in de grond gestoken kan worden. Zo is voor iedereen duidelijk dat u glasvezel belangrijk vindt. Het gaat hierbij vooral om de inwoners van Zeijen. vanaf 1 juni liggen de bordjes bij Reproservice of zijn ze rechtstreeks verkrijgbaar via de coöperatie.

De tweede vraag heeft te maken met onze laatste poging om meer aanmeldingen te krijgen. In de maand Juli willen we op een zaterdag huis aan huis bewoners benaderen, en daarbij zijn o.a. vertegenwoordigers van de providers, van de coöperatie en leden van de ledenraad die zich hebben opgegeven om iedereen in Zeijen te bezoeken. Er zijn ook leden bij die al glasvezel hebben in de andere dorpen waar CGN glasvezel heeft aangelegd.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die samen met een van de hierboven genoemde personen van deur naar deur willen gaan om de score zo hoog mogelijk te krijgen. Aanvragen en aanmelden kan via voorzitter.gsz@gmail.com.

Het kabelplan is inmiddels klaar, en voor de zomervakantie zal de financiering aangevraagd worden. Als de twijfelaars nu ook op korte termijn JA zeggen, dan kan de aanbesteding in september/ oktober plaatsvinden. Daarna zal met de aanleg worden gestart.

Start aanleg glasvezel (gedeeltelijk) in zicht.

10-01-2018

Omdat op veel plekken het percentage aanmeldingen nog flink achter loopt en er te weinig beweging is heeft de Stichting Glasvezel Schoolkring Zeijen (GSZ) besloten een traject te starten waarin alleen de rendabele gebieden worden aangelegd. Hoewel dit niet aansluit bij de visie, waarin 100% realisatie van de schoolkring zou moeten plaats vinden, zien wij op dit moment geen andere mogelijkheid. Te weinig abonnementen betekent simpelweg “geen glasvezel”.

De gebieden waar het percentage op een dusdanig niveau ligt dat realisatie mogelijk is zijn: Zeijerveld, Zeijerveen, Hooidijk, Zeijerlaar, Roozand, Zeijerstroeten en een deel van Ubbena (vanaf Wok richting Vries). Tevens mogelijk de Hoofdstraat omdat deze op de verbindingsroute ligt en tegen gunstige financieringsmogelijkheden kan worden meegenomen. Natuurlijk blijft de stichting GSZ zich inzetten om volledige realisatie te verwezenlijken, maar vooralsnog is dat niet het geval.

Uiteraard kan een ieder zich nog steeds aanmelden. Mocht het aantal aanmeldingen in een bepaald gebied voldoende rendabel zijn dan kan GSZ besluiten een 2e / 3e / … fase te realiseren.
Glasvezel Schoolkring Zeijen

Uitnodiging informatiedag, en nieuwe informatie glasvezel providers!!

19-05-2017

Beste inwoners van de Schoolkring Zeijen,

U heeft inmiddels bericht gehad van de coöperatie omtrent de wisseling van de providers. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Hieronder zullen we proberen e.e.a. uit te leggen.

In 2015 heeft de Provincie besloten dat er op het platteland van Drenthe een betere internetverbinding gerealiseerd moest worden om de leefbaarheid te verbeteren. Ook in onze Schoolkring zijn de kwaliteit en de snelheid van internet achtergebleven waardoor ons gebied minder aantrekkelijk is geworden om te gaan wonen of om een bedrijf te starten.

De Provincie heeft, onder andere met financiële hulp, het mogelijk gemaakt om een initiatiefgroep te formeren om u te bewegen mee te doen aan een glasvezelproject.

Tijdens de eerste fase werd, om de financiële haalbaarheid te toetsen, u gevraagd of u bereid zou zijn om een abonnement te nemen als het glasvezelnetwerk aangelegd zou worden. Meer dan 65 % heeft de intentie verklaard waardoor we verder konden.

Een schaalvergroting was vanwege daadkracht, kennis en uit financieel oogpunt noodzakelijk. Aangezien dit voor meerdere initiatiefgroepen hetzelfde was is een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam DALLZ.

Het glasvezelnetwerk zal onderhouden en beheert moeten worden door een coöperatie. Glasvezel Noord was al opgericht, bezit de nodige kennis en ervaring en was al bezig met de uitrol van glasvezel. DALLZ heeft zodoende aansluiting gezocht met deze coöperatie.

Vanaf het begin waren Netvisit en Plinq de aangewezen providers. Deze zijn afgehaakt waardoor gezocht moest worden naar andere mogelijkheden. Een goede oplossing is gevonden waarbij keuze is uit drie providers:

Trined, Stipte en Fiber

Opmerkingen vanuit de Schoolkring dat er niet echt een verschil was tussen de providers en dit bovendien onbekende providers waren zijn volgens ons hiermee weerlegd. U heeft al kunnen lezen dat er nu drie verschillende zijn. Hieronder in het kort enkele verschillen:

Trined is een provider die qua techniek erg lijkt op Ziggo. Heeft u nu coaxkabels door het huis lopen om in de slaapkamer tv te kunnen kijken, dan kunt u zonder aanpassingen overstappen naar Trined. Op elke tv kunt u de basis zenders kijken zonder extra smartcard of aanpassingen. U dient hierbij wel in bezit te zijn van een tv voorzien van digitale ontvanger of gebruik te maken van een losse digitale ontvanger. U kunt daarvoor uw Ziggo kastje gebruiken, behalve de Horizon-box.

Stipte is een provider die de meeste zenders in het standaardpakket heeft (120 stuks). Verder komt er bij de aanleg een monteur langs die al het kabelwerk en aansluitingen voor u verzorgt. U geeft aan welke apparaten in huis aangesloten moeten worden en de monteur gaat pas weg als alles werkt. Daarmee is de vraag van veel mensen “hoe moet ik dat allemaal aansluiten?” opgelost.

Fiber kent u van radio en tv. Zij leveren het goedkoopste pakket. Alleen snel internet voor € 44,95 inclusief coöperatiebijdrage. Ook daarmee is tegemoetgekomen aan de wens van velen om een goedkoper alternatief aan te bieden. Heeft u in de afgelopen twee jaar een nieuwe schotelontvanger gekocht en wilt u tv blijven kijken via die schotel, dan is alleen internet van fiber de goedkoopste keuze.

Ziggo/ KPN

Ons werd onder andere  gevraagd of Ziggo en/of KPN gebruik zullen maken van ons glasvezelnetwerk.

Beide partijen zijn hiertoe niet bereid. Deze partijen moeten namelijk maandelijks huur betalen aan de coöperatie voor het gebruik van het netwerk, voor hen is het goedkoper om eigen kabels in beheer te hebben.

Inmiddels hebben beide partijen hun prijzen verhoogd dan wel aangekondigd deze te gaan verhogen. Ziggo zal een verhoging van minimaal € 2,- per maand doorvoeren en KPN heeft dit voor de prijs van Digitenne afgelopen maanden al gedaan.

Informatiedag

Heeft u nog vragen? Of heeft u hulp nodig bij het maken van uw keuze? Op 20 mei wordt op diverse locaties informatie gegeven. Komt u gerust langs op een van de volgende locaties:

Brinkhof Norg, (Brink 1, 9331 AA Norg)
Hier kunt u vragen stellen aan de providers

Kantoor glasvezel noord, (Norgervaart 10 Huis ter Heide)
Demonstratie glasvezel lassen en uitleg van de BAM over de schouw (huisbezoek en overleg waar u de kabel wilt hebben)

MFA EEN, (Norgerweg 18, 9342 PH Een)
Hier kunt u een kijkje nemen in de POP. Dat is het huisje waar alle glasvezelverbindingen in samenkomen.


Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coöperatie Glasvezel Noord: 06-51925206 of info@glasvezelnoord.nl

Of met één van de vrijwilligers van Zeijen 06-55377468 of voorzitter.gsz@gmail.com

Uiteraard kunt u informatie op de website van Glasvezel Noord terug vinden: http://www.glasvezelnoord.nl

Wijzigingen glasvezel

3-05-2017

Beste Inwoners van Zeijen.

Zoals u in de brief van de coöperatie heeft kunnen lezen zijn er dingen gewijzigd. Doordat e.e.a nogal onverwacht ontstaan is zijn er een aantal dingen nog niet klaar. Één van die zaken is de informatie op de sites van de nieuwe providers. Daarnaast hebben wij ook nog niet de beschikking over een juiste vergelijking van de providers. Wat verder in de pijplijn zit is een verduidelijking van de coöperatiebijdrage en de duur daarvan. Er is onduidelijkheid, ook helaas bij ons, en zodra wij meer informatie hebben zullen wij dat met jullie delen. Tot die tijd, en dat zal hopelijk zo spoedig mogelijk zijn vragen wij nog even om geduld. Hetgeen wel duidelijk is is dat er meer keus is gekomen zoals velen van u graag wilden, en er wordt ook gewerkt aan een goedkoper pakket voor de mensen die het maandbedrag te hoog vonden. Onze excuses voor de verwarring, maar zoals gezegd is e.e.a. eerder naar buiten gekomen dan dat alle zaken achter de schermen voor elkaar waren.

Vriendelijke groet namens GSZ.

Vergadering ledenraad van de Coöp. Glasvezel Noord in het MFA te Zeijen

8-03-2017

ScreenHunter_10 Mar. 02 19.03Op maandag 13 maart(!) a.s. vindt een vergadering plaats van de ledenraad van Coöp. Glasvezel Noord in MFA De Zeijer Hoogte in Zeijen. De vergadering begint om 20.00 uur.

Deze bijeenkomst is eveneens toegankelijk voor iedereen die al een abonnement op glasvezel heeft afgesloten via NetVisit of Plinq. Er kunnen vragen worden gesteld en opmerkingen worden gemaakt, terwijl u tevens op de hoogte wordt gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de aanleg van glasvezel in ons gebied.

Hierbij nieuws over Glasvezel

18-02-2017
Er zijn nogal wat dingen gebeurd achter de schermen en ook zijn er nog een paar vragen waar we antwoord op willen geven.
Allereerst is er een afgevaardigde gekozen uit de DALLZ-groep die de raad van toezicht van de coöperatie zal gaan versteken. Zijn naam is Henk Baas en hij komt uit Lieveren. Henk zal de belangen van onze inwoners behartigen en als voornaamste taak de communicatie tussen de coöperatie enerzijds en onze initiatieven en gemeenten anderzijds.
In de ledenraad zullen twee personen namens DALLZ plaatsnemen.
Dat zijn Alex Leuning uit Donderen en Jan van Oudheusden namens Zeijen. Zij hebben als voornaamste taak de communicatie tussen de abonnees en de coöperatie. Als u dus vragen en of opmerkingen heeft voor de coöperatie, dan kunt u die bij één van hen kwijt.
Afgelopen week heeft de burgemeester van Tynaarlo letterlijk de schop in de grond gezet en het eerste stuk geul gegraven om de kabel tussen Norg en Bunne in te kunnen leggen. Voor iedereen die dacht dat het niet
zo’n vaart zou lopen……we zijn begonnen! Een aantal inwoners van Donderen dat langs de route woont, zal versneld kunnen worden aangesloten, als ze dat willen.
De verwachting is dat de aanleg in het gebied “Noordenveld zuid-west” (het gebied waar Coöperatie Glasvezel Noord van oorsprong aktief was) in juni dit jaar afgerond zal zijn. Daarna wordt binnen DALLZ gekeken waar de meeste abonnementen zijn verkocht en direct aansluitend zal de aanleg daar van start gaan.
Wij hopen dat ondanks dat het aantal aanmeldingen in onze schoolkring achterblijft bij de rest, we een inhaalslag
kunnen maken en wellicht als eerste in aanmerking kunnen komen voor aanleg. Veel hangt daarbij van u
af! Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe het dan zo snel mogelijk!
Klik op MEER> hier worden een aantal onduidelijkheden uitgelegd omtrent glasvezel.

Lees meer op Zeijen.nu »

Werkgroep Glasvezel Schoolkring Zeijen

20-12-2016

....... Mensen zijn nu abonnee op ons eigen glasvezelnet

13-11-2016

    

Stand per 7-11-2016)

Vorige week woensdagavond is in Zeijen een laatste vooorlichtingsavond gehouden over glasvezel.
Ruim honderd belangstellenden waren aanwezig in de grote zaal van café Hingstman en zij hebben uitgebreid van gedachten kunnen wisselen met allerlei deskundigen, waaronder beide providers.
De vragen konden gesteld worden op een speciaal formulier, waarop diverse categoriën waren aangegeven, waar de vragen betrekking op hebben. Dat zorgde ervoor dat de beantwoording gestroomlijnd werd, wat weer de duidelijkheid ten goede kwam.

Na een geanimeerde bijeenkomst bleek dat de aanwezigen tevreden waren over het verloop van deze avond en de verstrekte informatie. Velen vonden deze avond erg verhelderend. Voor iedereen, die niet in de gelegenheid was op deze informatie-avond aanwezig te zijn, hebben wij hier een paar van de belangrijkste vragen en antwoorden in verkorte versie op een rijtje gezet. Alle gestelde vragen en de (ingekorte) antwoorden zijn binnenkort terug te lezen op onze site glasvezel.zeijen.nu.

V: Is de Provincie de enige financier? Ik heb gehoord dat in andere gebieden ook de gemeente meefinanciert?
A: Klopt. Bij Glasvezel Noord is de Provincie de enige financier.

V: Wordt er bij elk huis een aftakking gemaakt ondanks dat de bewoners geen abonnement hebben afgesloten?
A: Ja, er wordt een kabel op de erfscheiding gelegd. Het huis wordt NIET aangesloten. Willen de huidige of toekomstige bewoners alsnog een aansluiting, dan zullen zij daarvoor moeten betalen. De kosten daarvan zijn aan te vragen bij de coöperatie.

V: Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de leden bij coöperatie met betrekking tot de schulden?
A: De coöperatie is een U.A. Dat houdt in Uitgesloten Aansprakelijkheid. Met andere woorden, als er iets goed fout zou gaan en de coöperatie gaat failliet, dan kan niemand bij u aankloppen om geld.

V: Ik ga verhuizen en de nieuwe bewoner wil geen glasvezel. Wat nu?
A: Als u een eigen huis heeft wat u verkoopt, dan krijgt u een afrekening voor de gemaakte kosten door de coöperatie. Dat is maar een deel. Hebt u al 3 jaar een abonnement gehad, dan moet u nog 2/5 van de kosten betalen. Wil de nieuwe bewoner na een jaar alsnog aangesloten worden? Dan moet hij/zij daarvoor aansluitkosten betalen. Bent u huurder? Dan hoeft u niets te betalen.

V: Wat als de aanlegkosten tegenvallen. Wordt de bijdrage dan onbeperkt verhoogd?
A: Nee. Niet onbeperkt. Maar de aanlegkosten vallen mee als méér dan 65% zich aanmeldt!

V: Wat gebeurt er met de winst van de coöperatie, en na hoeveel jaar is de lening afgelost?
A: De winst wordt teruggegeven aan de leden. Dus aan u! Dat kan bijvoorbeeld door een verlaging van de abonnementskosten. Als lid bepaalt u dat via de ledenvergadering. Dit is iets wat pas aan de orde is wanneer de lening na 13 jaar is afgelost.

V: Waarom is het een coöperatie MET winstoogmerk?
A: Het maakt eigenlijk niet uit of het met of zonder winstoogmerk is. Met maakt het mogelijk de winst met u als lid te delen, bovendien kan de Btw op de aanlegkosten verrekend/ teruggevraagd worden.

V: Wat gebeurt er bij overlijden en het huis wordt binnen een jaar niet verkocht?
A: Bij overlijden stopt de overeenkomst met de coöperatie, en hoeft er door de erven niets bijbetaald te worden. De uiteindelijke koper moet wel weer aansluitkosten betalen.

V: Stel het glasvezel wordt aangelegd en ik neem géén abonnement. Kan dat, en kan ik me later nog bedenken?
A: Ja, dat kan. Wilt u later toch een abonnement, dan moet u wel de volledige aansluitkosten betalen.

V: Worden álle werkzaamheden aanbesteed, of worden er ook werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd?
A: In principe worden alle werkzaamheden uitbesteed. Bouwt u een nieuw huis, en ligt er een gleuf waar water, gas en elektra door zijn gelegd, dan kunt u natuurlijk aangeven dat de gleuf niet dicht hoeft totdat ook de glasvezel is aangelegd.

V: Naast de kosten voor de provider betaal ik maandelijks €35,- voor installatie en onderhoud. Dat is na 13 jaar meer dan € 5000,-
A: Ja, dat klopt. Maar bij KPN of Ziggo betaalt u dat ook maar daar bent u niet deels eigenaar van het netwerk.

V: Glasvezel is toch een achterhaalde techniek? Is het niet beter om te investeren in 4G of 5G?
A: Glasvezel is echt klaar voor de toekomst. Toen KPN de koperen telefoonkabel aanlegde hadden ze géén idee dat er meer zou kunnen dan wat er nu mee gebeurt. 2G en 3G zijn nog maar een paar jaar oud en nu al achterhaald door 4G en met 5G wordt nog geëxperimenteerd. Was één mast op 8 km2 genoeg voor 4G, dan moet er bij 5G één mast op elke 2 km2. Er moet dus met enige regelmaat vervangen worden. Daarnaast wordt elke zendmast voorzien van glasvezel (!)
om het signaal van A naar B te krijgen.

V: Kan ik mijn abonnement later nog aanpassen? Eerst bij voorbeeld alleen internet en telefoon en later ook tv erbij?
A: Ja, dat kan. Upgraden of uitbreiden kan altijd direct. Downgraden of minder afnemen kan meestal pas na een bepaalde tijd. Zie hiervoor de voorwaarden van PlinQ en Netvisit.

V: Kan ik ook alleen TV en telefoon afnemen?
A: Nee, dat kan helaas niet. Het signaal van de tv en de telefoon wordt verzonden via het internet. Een abonnement zonder internet gaat dus niet. Als u voor uw vader of moeder dit wilt regelen, kunt u ervoor kiezen wel een alles in één te nemen en dan het internet alleen te gebruiken als u of uw kinderen bij opa of oma op bezoek gaan.

V: Als er een glasvezelkabel stukgetrokken wordt, hoe snel wordt die dan gerepareerd?
A: Als dat gebeurt en de omleidingsroutes werken niet, dan kan het zijn dat u een aantal uren zonder zit. In de praktijk blijkt dat glasvezel 99,99% van de tijd werkt. Er is een onderhoudscontract waar in staat dat storingen door kabelbreuk of andere binnen 8 uur gerepareerd moeten zijn.

V: Bestaat er een kans dat de coöperatie wordt overgenomen door een KPN of Ziggo?
A: Als u als lid, samen met de andere leden, besluit om te verkopen is dat mogelijk. Willen we dat? Waarschijnlijk niet.


Video - Glasvezel

met dank aan snelglasvezel.nu